top of page

Nieuw Boek Ramen Sint-Janskathedraal, meer dan een boek met foto's

Beste bezoeker,

In de hiernavolgende pagina's belichten wij de aanleiding tot het project om een nieuw boek over de Ramen van de Sint-Janskathedraal uit te brengen.

Een nieuwe uitgave biedt ten opzichte van de oude uitgave uit 1987, de mogelijkheid om verbeteringen in de fotografie en afbeeldingen door te voeren. De hedendaagse technieken maken in dat opzicht meer mogelijk. Op een van de subpagina's ziet u daar een voorbeeld van (Raam 13 Tobias en Rafael, Rachel, Jacob, Mattheus en Lucas).

 

De meerwaarde is gelegen in het feit dat nu ook de mogelijkheid bestaat om het originele ontwerp op ware grootte er naast te plaatsen: de kartons uit het glasatelier van Capronnier.

Deze kartons bevinden zich in de Katholieke Universiteit te Leuven.

(Medio mei 2020 is een verzoek ingediend om te mogen gebruikmaken van de gedigitaliseerde versie van enkele kartons; tot die tijd wordt een beschrijving van het archiefstuk opgenomen. Niet alle kartons zijn gedigitaliseerd.)

De ramen hebben een geschiedenis. Lambert Hezenmans maakte in de 19e eeuw een ontwerp en iconografie vanuit zijn visie en opvatting als eerste restauratie-architect na de teruggave van de kathedraal aan de katholieke gemeenschap. Stichtingen, prelaten en families schonken de financiële fondsen om het maken van de ramen te bekostigen. Hun wapens zijn afgebeeld: aan de heraldiek zal het boek ook aandacht besteden.

 

Hedendaagse ramen, zoals het Laatste Oordeel van Marc Mulders (2006/2007), verbinden op hun manier de bijbel en geloofsbeleving met de actualiteit, niet alleen vanuit geschiedkunde maar ook als vertegenwoordiger van de moderne kunst- en cultuuropvatting.

(datum tekst: mei 2020)

bottom of page