top of page

Heikese kerk, Tilburg

Artikel van Joost van Hest over de glas-in-loodramen

patroonheiligen.jpg
Hemelvaart.jpg
Kruisdraging.jpg

De Sint-Dionysiuskerk in de binnenstad van Tilburg – beter bekend als de Heikese kerk – dateert in haar huidige verschijningsvorm grotendeels uit 1827-1829.
In het schip van de kerk bevinden zich veertien gebrandschilderde Rozenkransramen. Onder de schenkers domineren de fabriekaante, maar het eerste raam werd bekostigd door de uit leden van de ‘werkende stand’ bestaande broederschap van de H. Familie. In de loop van twee decennia werd een indrukwekkende reeks kerkramen gerealiseerd. De totstandkoming kan aan de hand van bewaard gebleven correspondentie en ontwerptekeningen goed worden gereconstrueerd.

 

bottom of page