top of page

Raam 13 Tobias en de engel Rafaël

Een pagina per raam bevat: foto van het raam - karton en/of ontwerp voor het raam en een beschrijving

JPG_BE-942855-1444-330-42-1.jpg

Fotografie Rens Janssens, 's-Hertogenbosch

Bron: KADOC-KU Leuven – Vlaamse Gemeenschap. Archief Capronnier

13. Tobias en Rafael, Rachel, Jacob, Mattheus en Lucas

De evangelisten Lucas en Mattheus verwijzen in dit venster naar het Nieuwe Testament en meer in het bijzonder naar een passage in hun evangelie die de rol van de engelen benadrukt. Sint Lucas staat in de neogotische nis rechts in het raam en houdt een open in de rechter-, zijn evangelieboek in de linkerhand. Op dit boek staat de verwijzing naar S. Lucas XV, 10, welke tekst als volgt luidt: 'Zo ik zeg u, is er vreugde bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert'. De evangelist Mattheus in de nis aan de andere kant van het venster, heeft eveneens een pen in de rechterhand en houdt met de andere hand een banderol vast met het opschrift Stus Mattheus XVIII, 10. Deze zinsnede Mattheus 18,10 staat uitgeschreven over de volle breedte van het venster, .............

Literatuur: Bloys 1924, blz 275 nr 9; Peeters 1985, blz 327 nr 13

datering: 1888

ontwerper: Hezenmans

glazenier: Capronnier

archief: Nom.Ben., blz 16: [ad 1888]: 'A.F.X. Luijben cum conjuge C. Allard' (f 20 a 2100,-)

tekening:3.06: 781-43 (1888), 44 (1888), 45 (1888)

62

 Uit: De ramen van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1987) 62-63

bottom of page